رفتن به محتوا
مهر با توجه به ویژگی های فرهنگی-زبانی فارسی زبانان، بستری را برای دسترسی به خدمات سلامت روان فراهم نموده است.

خدمات مهر

رویدادها و کارگاه ها

برگزاری سلسله جلسات آنلاین و رایگان​

درباره مهر

پرورش مهر در جوامع فارسی زبانان

سال قبل که بذر مهر را با همت همراهان و علاقه مندان سلامت و بهزیستی برای رویارویی با چالش های روان شناختی کوید ۱۹ می کاشتیم، گمان نمی بردیم که این بذر به درختی تنومند بدل شود و فرصت های بی نظیر و بلند مدتی را برای ما و همراهان ما فراهم کند. مهر به ما این فرصت را داد تا در فضای امن و صمیمانه ی آموزشی، جوامع مختلف و متنوع فارسی زبان را گرد هم بیاوریم و از سلامت روان به عنوان دغدغه ی مشترکمان گفت و گو بکنیم. مهر به ما این فرصت را داد که آگاهانه خود را در همه ی ابعاد به هم پیوسته ی جسمانی – روان شناختی – اجتماعی – معنوی کاوش کنیم و این آگاهی انگیزه بخش ما برای نیکو اندیشیدن و نیکو زیستن شد.
مهر در طبیعت انسان و کائنات وجود دارد و هدف مهر ما افزایش خود شفقت ورزی و خودمراقبتی، ارتقای روابط مثبت و همدلانه و ظرفیت سازی برای رشد فردی و اجتماعی است. برای رسیدن به این هدف ما ابتدا تمرکز خود را روی بحث آموزش و فرهنگ سازی گذاشتیم و در برنامه های نوآورانه ی خود قصد داریم خدمات خود را بسط بدهیم. با ما همراه باشید و از برنامه های تازه ی مهر مطلع شوید.

درباره مرکز روانشناسی مهر در کانادا

مقالات مهر

دسته بندی مقالات روانشناسی

جدیدترین مقالات روانشناسی

همکاری باما

چگونه می توانم در سلامت روان و بهزیستی هم زبانانم نقش ایفا کنم؟

حامیان مالی

لوگو آلبرتا
coc-logo