آزاده رسولی یزدی

آزاده رسولی یزدی

طراح گرافیک

آزاده رسولی فارغ التحصیل معماری از ایران و کارشناسی ارشد شهرسازی از دانشگاه کلگری کانادا، مسئولیت طراحی گرافیک را در مجموعه مهر برعهده دارد. علاقه شخصی او به روان‌شناسی موجب شده است که در کنار تیم مهر قرار بگیرد. از علائق وی مطالعه روان شناسی محیطی و تاثیر فضا بر ویژگی ها و اختلالات روانی افراد است.