سارا صلواتی

سارا صلواتی

متخصص تولید محتوا

سارا صلواتی دانشجوی دکتری روانشناسی اجتماعی در دانشگاه کلگری است. موضوع پژوهش سارا بر روابط رمانتیک متمرکز میباشد. همچنین او به پژوهش در موضوعاتی از قبیل فرهنگ پذیری مهاجران، کیفیت زندگی دانشجویان بین المللی پس از مهاجرت، و یکپارچگی آنها با جامعه کانادا علاقه مند است. سارا به اهمیت ملاحظات فرهنگی در مداخلات روانشناسی آگاه است و تاسیس موسسه مهر را گامی مهم در ارتقای سلامت روان ایرانیان کانادا، به عنوان گروه فرهنگی متمایز، می داند.