شیوا زارع زاده

شیوا زارع زاده

متخصص تولید محتوا

شیوا زارع زاده دارای دکترای روان شناسی از دانشگاه فردوسی مشهد است و در حال حاضر دستیار پژوهشی و آموزشی در دانشگاهای آلبرتا، مک ایوان و مدرس در دانشگاه بیله فلد آلمان می باشد. از علاقه مندی های پژوهشی و درمانی شیوا موضوعات مرتبط با سلامت روان در کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه، فرزندپروری و هنر درمانی ست. او فضای صمیمی و حمایتی مهر را فرصتی برای استفاده از آموخته های روان شناسی خود در مسیر بهبود و توانمندسازی کودکان و نوجوانان جامعه ی همزبان و هم فرهنگ خود می داند.