فاطمه روستایی

فاطمه روستایی

ساخت ویدئو کلیپ های آموزشی

فاطمه روستائی، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته هوش مصنوعی از دانشگاه علم و صنعت است. فاطمه به تازگی به کانادا مهاجرت کرده است و در حال حاضر در کبک سیتی زندگی می کند. او در حوزه طراحی ویدیوهای گرافیکی و تبلیغاتی با مهر همکاری دارد.