مینا دیده ور

مینا دیده ور

مدیر تولید محتوای رسانه های اجتماعی

مینا دیده ور دانشجوی دکتری روانشناسی مشاوره در دانشگاه کلگری است. ‌از جمله علاقه مندی های تحقیقاتی او سوگ، تجربه روانی مهاجرت و فرهنگ پذیری دانشجویان بین الملل ایرانی است. مینا معتقد است که جامعه فارسی زبان نیاز به فرهنگ سازی بیشتری در زمینه اهمیت مسائل سلامت روان در‌ بستر مهاجرت دارد و آرزو دارد بتواند در این زمینه گامی موثر برای هموطنان و هم‌زبان خود بردارد.