نوشین غریب دوست

نوشین غریب دوست

متخصص تولید محتوا

نوشین غریب دوست دارای کارشناسی ارشد مشاوره خانواده است. او بیشتر از پانزده سال در حوزه حل تعارض‌های درون فردی یا بین فردی و همچنین مشاوره‌های پیش از ازدواج فعالیت می کند.
نوشین پیش از ورود به حیطه روانشناسی، سال‌ها به عنوان مربی امداد و حمایت های روانی با جمعیت هلال احمر استان تهران همکاری داوطلبانه داشته، که به او فرصت داد تا بواسطه‌ی تجربه‌ بودن در کنار آسیب دیدگان در سوانح، به نقش مهم سلامت روان در پیشگیری و تسکین آلام جسمانی و روانی پی ببرد و با عشق و انگیزه‌اي مطمئن به نتیجه، به حوزه روانشناسی ورود پیدا کند. انگیزه‌ی اصلی پیوستن نوشین به موسسه مهر، حرکت در جهت رسالتی است که هر فرد در جهت معنا بخشی به زندگی‌اش انتخاب می کند، برای او این رسالت گسترش آگاهی است