همکاری باما

درخواست همکاری

تیم مهر علاقه مند به گسترش فعالیت های خود در راستای خدمت به جامعه فارسی زبان کاناداست.
اگر ارزش های شما با ارزش های مهر همراستاست، خوشحال می شویم به تیم ما ملحق شوید:

موقعیت داوطلبانه موجود

موقعیت ها
نیازمندی ها
متخصص تولید محتوا
نیاز فوری
advertising and networking specialist (مسئول تبلیغات و روابط عمومی)
عدم نیاز
Graphics طراح گرافیک
عدم نیاز
video editor تدوین گر ویدیو کلیپ های آموزشی
عدم نیاز
Social media consultant مشاور رسانه های اجتماعی
عدم نیاز
Scientific content manager مدیر تولید محتوا
عدم نیاز
Workshop facilitator تسهیلگر کارگاه های آموزشی
عدم نیاز

فرم همکاری