حمایت اجتماعی

فرم درخواست حمایت اجتماعی

گروه تخصصی مهر با مشارکت مرکز توحید کلگری از طریق حمایت مالی دولت آلبرتا افرادی را به عنوان یاری رسانان اجتماعی مورد آموزش قرار داده است تا بتوانند به جامعه فارسی زبان کلگری کمک محلی و اجتماعی ارائه دهند. یاری رسانان تیم مهر تحت سوپرویژن روانشناسان و مشاوران تیم مهر فعالیت می کنند. یاری رسانان می توانند به شما در شناسایی مسئله، حمایت عاطفی، و ارجاع شما به مراکز تخصصی مورد نیازتان کمک کنند. اگر به کمک فوری و صحبت با یک فرد متخصص نیاز دارید، لطفاً با خط بحران 24 ساعته Distress Centre با شماره 4032661605 تماس بگیرید.

لطفا فرم زیر را با دقت مطالعه و تکمیل کنید. اطلاعات شما به ما در انتخاب یاری رسانی متناسب با ویژگی های شما و ارجاع

شما به مراکز مورد نیاز کمک خواهد کرد. اطلاعات شما به صورت محرمانه با مرکز مهر به اشتراک گذاشته می شود.

هویت جنسیتی(الزامی)

تاريخ تولد(الزامی)
آدرس(الزامی)
وضعیت فعلی تاهل

آیا دارای فرزند یا فردی وابسته به خود هستید؟
دغدغه ی اصلی خود را برای به اشتراک گذاری با یاری رسان شرح دهید (چه مدت زمانی است که درگیر این مشکل هستید؟ آیا تا به حال کمک حرفه ای یا اجتماعی دریافت کرده اید؟)
آیا شما یا شریک زندگیتان دارای بیمه ای که خدمات مشاوره را پوشش دهد هستید؟
سوالات زیر در راستای انتخاب مناسب ترین یاری رسان برای شما طراحی شده است. تمایل دارید یاری رسان شما دارای چه ویژگی هایی باشد؟ ما تلاش می کنیم شما را با مناسب ترین یاری رسان مرتبط کنیم هرچند به دلیل محدودیت های سازمانی این تناسب را تضمین نمی کنیم.
اگر ویژگی خاصی مد نظر دارید که یاری رسان باید داشته باشد لطفا یادداشت کنید
فوریت مشکل خود را ذکر کنید.
چه روشی را برای ارتباط ما با شما ترجیح میدهید.
در صورت عدم پاسخگویی تلفن آیا می توانیم برایتان پیام صوتی بگذاریم و خودمان را از طرف مرکز مهر معرفی کنیم؟
چه زمان هایی را برای صحبت با یاری رسان ترجیح می دهید؟ (ما تلاش می کنیم در صورت امکان زمان مورد نظرتان را در اولویت قرار دهیم.)