رفتن به محتوا

Tag: انتخاب

ستون چهارم حرمت نفس قابلیت اظهار نظر

ستون چهارم حرمت نفس: قابلیت اظهار نظر

قابلیت اظهار نظر به معنای توانایی ابراز نیازها، خواسته ها، و نظراتمان در موضوعات مختلف است. این قابلیت همچنین به معنای تسلیم نشدن در برابر صدای بلند درونی ماست که به ما میگوید وقتی در گفت و گویی ارزشهای فرد
ستون سوم حرمت نفس مسئولیت پذیری

ستون سوم حرمت نفس: مسئولیت پذیری

مسئولیت پذیری لازمه و همچنین نتیجه ی داشتن حرمت نفس است. مسئولیت پذیری در جنبه های مختلف زندگی ما تاثیر گذار است و مانند این است که کنترل کامل زندگی خود را در دست داشته باشیم. من برای رسیدن به