رفتن به محتوا

Tag: اولویت بندی زمان

ستون سوم حرمت نفس مسئولیت پذیری

ستون سوم حرمت نفس: مسئولیت پذیری

مسئولیت پذیری لازمه و همچنین نتیجه ی داشتن حرمت نفس است. مسئولیت پذیری در جنبه های مختلف زندگی ما تاثیر گذار است و مانند این است که کنترل کامل زندگی خود را در دست داشته باشیم. من برای رسیدن به