رفتن به محتوا

Tag: بازی و ریاضی

با مشکلات ریاضی فرزندم در مدرسه چه کنم ؟

با مشکلات ریاضی فرزندم در مدرسه چه کنم ؟

“شما میتوانید به جای خواندن متن زیر، به پادکست آن با صدای خانم سحر کریم نیا در انتهای صفحه، گوش دهید.” بسیاری ازما بچه هایی را دیده ایم که با درس ریاضی مشکل دارند و انجام تمارین این درس برایشان