رفتن به محتوا

Tag: بازی

آدمک های خمیری

آدمک های خمیری: بازی برای شناخت احساسات کودکان 4 تا 7 سال

شناخت و توانایی ابراز احساسات یکی از مهارت های مهم زندگی است؛ که از سنین کودکی تا بزرگسالی سبب افزایش توانمندی ما در مهارت خودآگاهی و برقراری ارتباط مؤثر با اطرافیان می شود، طبیعتاً آموزش و یادگیری هوش هیجانی، با