رفتن به محتوا

Tag: برقراری ارتباط سازنده

مهارت چهارم برقراری ارتباط موثر

یادگیری هیجانی-اجتماعی: مهارت برقراری ارتباط موثر

“شما میتوانید به جای خواندن متن زیر، به پادکست آن با صدای خانم شیوا زارع زاده در انتهای صفحه، گوش دهید.” همونطور که در قسمتهای قبلی این سری پادکست های یادگیری اجتماعی-هیجانی (مهارت خودآگاهی و خود مدیریتی و تصمیم گیری