رفتن به محتوا

Tag: بزرگسالان مسن

چالش های روانشناختی بزرگسالان مسن

چالش های روانشناختی بزرگسالان مسن

جاناتان سویفت در «سفرهای گالیور» با عصبانیت اظهار داشت که «هر انسانی آرزوی طولانی زندگی کردن دارد، اما هیچ انسانی نمی خواهد پیر شود». سالمندی مرحله ای از چرخه ی زندگی است که مسائل رشدی خاص خود را دارد و