رفتن به محتوا

Tag: بلوغ

مسائل دوره نوجوانی

مسائل دوره نوجوانی

نوجوانی، مرحله ای گذرا میان کودکی و جوانی است و از مراحل بسیار مهم تحوّل شخصیت به شمار می رود. نوجوانی به دو دوره ی آغازین (۱۰ تا ۱۳ سالگی) و میانه (۱۴ تا ۱۷ سالگی) تقسیم می شود. این
ستون ششم حرمت نفس زندگی اخلاق مدار

ستون ششم حرمت نفس: زندگی اخلاق مدار

ما در دوران رشد و بلوغ، ارزشها و استانداردهای خود را شکل می دهیم و وقتی رفتار ما “هم جهت” با ارزشها و اصول مان باشد، می توان گفت که اخلاق مدار زندگی میکنیم. در غیر این صورت، در دنیای