رفتن به محتوا

Tag: تصمیم گیری مسئولانه

تصمیم گیری مسئولانه

یادگیری هیجانی-اجتماعی: مهارت تصمیم گیری مسئولانه

“شما میتوانید به جای خواندن متن زیر، به پادکست آن با صدای خانم شیوا زارع زاده در انتهای صفحه، گوش دهید.” همانطور که در دو قسمت قبلی سری پادکست های یادگیری اجتماعی-هیجانی (مهارت خوداگاهی و خودمدیریتی) توضیح دادم، یادگیری برای