رفتن به محتوا

Tag: جداسازی

جداسازی( Separation)

مهاجرت: روی دیگر فرهنگ پذیری؛ جداسازی (Separation)

مهاجرت همراه با تغییرات بسیاری است که می تواند آن را به تجربه ای استرس زا تبدیل کند. اگر به کشوری مهاجرت می کنیم که فاصله فرهنگی زیادی با جامعه پیشین ما دارد، با ارزش ها، باورها، عادت ها، و