رفتن به محتوا

Tag: حرمت نفس

شرم تن انگاره و چاقی هراسی

شرم تن انگاره و چاقی هراسی

آخرین باری که در آینه نگاه کردید و بازتاب خود را تحسین کردید کی بوده است؟ ما در تلویزیون، مجلات و در سراسر رسانه های اجتماعی با تصاویر بدن های بی نقص بمباران شده ایم غافل از اینکه شرمی که
ستون هفتم حرمت نفس عشق

ستون هفتم حرمت نفس: عشق

در درون همه ما یک قهرمان خفته است. نیاز ما به حرمت نفس و شروع تغییرات درونی با وجود تمام سختی های مسیر، از بیدار شدن قهرمان درونی مان سرچشمه میگیرد که قدرت خود را از عشق به تغییر و
ستون ششم حرمت نفس زندگی اخلاق مدار

ستون ششم حرمت نفس: زندگی اخلاق مدار

ما در دوران رشد و بلوغ، ارزشها و استانداردهای خود را شکل می دهیم و وقتی رفتار ما “هم جهت” با ارزشها و اصول مان باشد، می توان گفت که اخلاق مدار زندگی میکنیم. در غیر این صورت، در دنیای
ستون پنجم حرمت نفس زندگی هدفمند

ستون پنجم حرمت نفس: زندگی هدفمند

زندگی هدفمند استفاده از قدرتمان برای رسیدن به مقصود مورد نظرمان است. برای مثال: تشکیل خانواده، کسب درآمد، شروع یک تجارت یا کار جدید، حل یک مسئله علمی، ساخت یک خانه برای تعطیلات، یا حفظ یک رابطه ی شاد عاشقانه.
ستون چهارم حرمت نفس قابلیت اظهار نظر

ستون چهارم حرمت نفس: قابلیت اظهار نظر

قابلیت اظهار نظر به معنای توانایی ابراز نیازها، خواسته ها، و نظراتمان در موضوعات مختلف است. این قابلیت همچنین به معنای تسلیم نشدن در برابر صدای بلند درونی ماست که به ما میگوید وقتی در گفت و گویی ارزشهای فرد
ستون سوم حرمت نفس مسئولیت پذیری

ستون سوم حرمت نفس: مسئولیت پذیری

مسئولیت پذیری لازمه و همچنین نتیجه ی داشتن حرمت نفس است. مسئولیت پذیری در جنبه های مختلف زندگی ما تاثیر گذار است و مانند این است که کنترل کامل زندگی خود را در دست داشته باشیم. من برای رسیدن به
ستون دوم حرمت نفس پذیرفتن خود

ستون دوم حرمت نفس: پذیرفتن خود

حرمت نفس از “پذیرش خود” سرچشمه میگیرد. از ملزومات پذیرش خود، دوستی عمیق با خود است. وقتی من با خودم دوست هستم، می پذیرم که بدنم، افکارم، احساساتم، خواسته هایم، رفتارم، و رویاهایم همگی بخشی از وجود من هستند. برای
ستون-اول-حرمت-نفس-زندگی-کردن-با-ذهن-آگاه

ستون اول حرمت نفس: زندگی کردن با ذهن آگاه

زندگی با ذهن آگاه “زندگی در لحظه” است، بدین معنی که زمانی که فرد کاری را انجام میدهد، در آن لحظه و در آن تجربه با تمام ظرفیت وجودی اش “حضور” دارد. این “حضور” به معنای توجه کامل به همه
حرمت_نفس

حرمت نفس

حرمت نفس به معنی برای “خود” ارزش قائل بودن است. فردی که حرمت نفس بالایی دارد خوشبختی، آرامش، و سلامت جسمی و روانی خود را شایسته ی تلاش و مراقبت می داند؛ باور عمیق قلبی دارد که من خوب هستم،