رفتن به محتوا

Tag: حق زندگی

ستون چهارم حرمت نفس قابلیت اظهار نظر

ستون چهارم حرمت نفس: قابلیت اظهار نظر

قابلیت اظهار نظر به معنای توانایی ابراز نیازها، خواسته ها، و نظراتمان در موضوعات مختلف است. این قابلیت همچنین به معنای تسلیم نشدن در برابر صدای بلند درونی ماست که به ما میگوید وقتی در گفت و گویی ارزشهای فرد