رفتن به محتوا

Tag: خودآگاهی

یادگیری هیجانی-اجتماعی: مهارت خودآگاهی

یادگیری هیجانی-اجتماعی: مهارت خودآگاهی

“شما میتوانید به جای خواندن متن زیر، به پادکست آن با صدای خانم شیوا زارع زاده در انتهای صفحه، گوش دهید.” یادگیری برای کودکان یک فرایند اجتماعی ست که در تعامل با والدین، معلمها و دوستان و خواهران و برادران