رفتن به محتوا

Tag: خودمدیریتی

مهارت دوم یادگیری هیجانی-اجتماعی: مهارت خود مدیریتی

یادگیری هیجانی-اجتماعی: مهارت خود مدیریتی

“شما میتوانید به جای خواندن متن زیر، به پادکست آن با صدای خانم شیوا زارع زاده در انتهای صفحه، گوش دهید.” همونطور که در قسمت اول این سری پادکست (مهارت خوداگاهی) توضیح دادم، وقتی بچه ها از احساساتشان مطلع هستند،