رفتن به محتوا

Tag: خود مراقبتی

درباره سلامت روان

درباره سلامت روان

طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی، سلامت روان ”وضعیت بهزیستی است که در آن فرد توانایی های خود را درک می‌کند؛ می تواند با فشار های عادی زندگی مقابله کند؛ می‌تواند به طور مثمر ثمر عمل کند و قادر به کمک
SAFE

اصول خود مراقبتی روزانه (SAFE)

SAFE علامت اختصاری “خود مراقبتی روزانه” هست. این خود مراقبتی ها روتینی از فعالیت هایی است که می تواند به سلامت روان ما در شرایط دشوار و پر استرس کمک کند. اما  SAFE چیست؟ S مخفف Social اشاره به اهمیت