رفتن به محتوا

Tag: دوره رایگان روانشناسی

دوره رایگان روانشناسی

دوره یاری رسانان اجتماعی

“طرح آموزشی-فرهنگی یاری رسانان اجتماعی: تغییری از درون” Culturally-Informed Community Helpers Program: A Change from Inside مهر مفتخر به طراحی و اجرای “طرح آموزشی-فرهنگی یاری رسانان اجتماعی: تغییری از درون” ویژه ی جامعه ی فارسی زبان مقیم کلگری و حومه