رفتن به محتوا

Tag: ذهن آگاهی

نکات طلایی در مدیریت استرس

نکات طلایی در مدیریت استرس

این روزها استرس به بخشی جدایی ناپذیر در زندگی هر کدام از ما تبدیل شده است. از چالش های جزئی مثل سر رفتن سوپ روی اجاق گاز وقتی برای خوردن ناهار و بیرون رفتن از خانه عجله دارید یا وقتی
ستون-اول-حرمت-نفس-زندگی-کردن-با-ذهن-آگاه

ستون اول حرمت نفس: زندگی کردن با ذهن آگاه

زندگی با ذهن آگاه “زندگی در لحظه” است، بدین معنی که زمانی که فرد کاری را انجام میدهد، در آن لحظه و در آن تجربه با تمام ظرفیت وجودی اش “حضور” دارد. این “حضور” به معنای توجه کامل به همه