رفتن به محتوا

Tag: روابط زوجی

مشکلات رایج جنسی بین زوجین

مشکلات رایج جنسی بین زوجین

بسیاری از زوجین ممکن است در دوره ای از زندگی مشترکشان در رابطه جنسی خود دچار مشکل شوند. به مشکلات در رابطه جنسی که مانع از تمایل داشتن یا لذت بردن از فعالیت جنسی می شود، اختلال عملکرد جنسی گفته
پنج زبان عشق

پنج زبان عشق

“شما میتوانید به جای خواندن متن زیر، به پادکست آن با صدای خانم اسرا میلانی در انتهای صفحه، گوش دهید.” یکی از پایه ای ترین نیازهای انسان در روابط بین فردی میل به دوست داشتن و دوست داشته شدن هست.
دفاع

چهارسوارکار مخرب روابط زوجی: دفاع

استعاره چهار سوارکار در توصیف سبک های ارتباطی استفاده میشود که منجر به گسست در روابط زوجین می شود. این پادکست به بررسی “دفاع” به عنوان سومین سوارکار که آسیب زننده به روابط زوجین است می پردازد. نویسنده: مهسا ناظمی
تحقیر

چهارسوارکار مخرب روابط زوجی: تحقیر

استعاره چهار سوارکار در توصیف سبک های ارتباطی استفاده میشود که منجر به گسست در روابط زوجین می شود. این پادکست به بررسی تحقیر به عنوان دومین سوارکار که آسیب زننده به روابط زوجین است می پردازد. نویسنده: مهسا ناظمی
انتقاد

چهارسوارکار مخرب روابط زوجی: انتقاد

استعاره چهار سوارکار در توصیف سبک های ارتباطی استفاده می شود که منجر به گسست در روابط زوجین می شود. این پادکست به بررسی انتقاد به عنوان اولین سوارکار که آسیب زننده به روابط زوجین است می پردازد. نویسنده: مهسا
امتناع از پاسخ

چهارسوارکار مخرب روابط زوجی: امتناع از پاسخ

استعاره چهار سوارکار در توصیف سبک های ارتباطی استفاده می شود که منجر به گسست در روابط زوجین می شود. این پادکست به بررسی “دیوار سنگی” به عنوان چهارمین سوارکار که آسیب زننده به روابط زوجین است می پردازد. در
گوش دادن انعکاسی

گوش دادن انعکاسی

تمرین گوش دادن انعکاسی راهکاری موثر برای درک متقابل و حل اختلافات بین فردی می باشد. این تمرین به ما کمک می کند که با گوش دادن آگاهانه و فعال از خودمحوری به سمت محور کردن دیگری حرکت کرده و