رفتن به محتوا

Tag: سوگواری

مراحل سوگواری

سوگ: مراحل سوگواری

سوگواری کردن با طیفی از احساسات پیچیده و حتی متناقض همراه است که به اصلاح به آن “امواج سوگ” می گویند. ضمن اینکه فرآیند سوگواری از یک فرد به فرد دیگر متفاوت است. شباهت های بنیادین میان نحوه واکنش افراد
سوگ: سوگ یک فرایند اجتماعی؟

سوگ: یک فرایند اجتماعی؟

“شما میتوانید به جای خواندن متن زیر، به پادکست آن با صدای خانم مینا دیده ور در انتهای صفحه، گوش دهید.” وقتی راجع به سوگ حرف می زنیم نقش جامعه و رسانه در شکل گیری هنجارهای مربوط به سوگ جدا
سوگ سلب شده

سوگ: سوگ سلب شده

فارغ از احساس فقدانی که در درونمان تجربه می کنیم، عواطف مربوط به سوگ ما به صورت مساوی در جامعه شناخته و درک نمی شود. سوگ سلب شده به نوعی از سوگ گفته می شود که عزاداری برای متوفی “کم
سوگ پیش بینی شده

سوگ: سوگ پیش بینی شده

وقتی درباره ی سوگ صحبت می کنیم معمولا به اندوهی فکر می کنیم که پس از مرگ عزیزانمان تجربه خواهیم کرد. اما فرآیند سوگواری اشکال مختلفی دارد و می تواند از زمانی آغاز شود که شاهد ناتوان شدن جسم، ضعیف
آیا سوگواری تاریخ انقضا دارد؟

سوگ : آیا سوگواری تاریخ انقضا دارد؟

چندین ماه که از مرگ عزیز از دست رفته می گذرد، اطرافیان و جامعه کم کم انتظار دارند که نشانه های سوگواری کمتری در فرد سوگوار ببینند. بعد از گذشت اولین و دومین سالگرد، دیدن حالت های افسردگی، خلوت گزینی