رفتن به محتوا

Tag: عذاب وجدان

سوگ پیش بینی شده

سوگ: سوگ پیش بینی شده

وقتی درباره ی سوگ صحبت می کنیم معمولا به اندوهی فکر می کنیم که پس از مرگ عزیزانمان تجربه خواهیم کرد. اما فرآیند سوگواری اشکال مختلفی دارد و می تواند از زمانی آغاز شود که شاهد ناتوان شدن جسم، ضعیف