رفتن به محتوا

Tag: فرهنگ پذیری

احساس_گناه_بازماندگان

مهاجرت و احساس گناه

برای بسیاری از مهاجرین تجربه برخورداری از مزایای زندگی در کشوری توسعه یافته مثل کانادا ممکن است با احساس گناه همراه باشد. برای مثال در شرایط پاندمی کنونی، دریافت موثرترین واکسن های کرونا در کانادا ممکن است برای یک مهاجر
تکثر فرهنگی (Multiculturalism)

مهاجرت: تکثر فرهنگی (Multiculturalism)

در پست های قبل انواع سبک های فرهنگ پذیری مطرح شدند. اما تنها رویکرد فرد مهاجر در مورد فرهنگ پیشین خود (ایران) و جامعه میزبان (کانادا) تعیین کننده سبک فرهنگ پذیری وی نیست. عامل مهم دیگر، رفتار جامعه میزبان، قوانین،
استرس های فرهنگ پذیری (Acculturation Stress)

مهاجرت: استرس های فرهنگ پذیری (Acculturation Stress)

پس از مهاجرت و در جریان فرهنگ پذیری ممکن است استرس های مختلفی را تجربه کنیم مثلا: در ارتباط برقرار کردن به زبان دوم دچار مشکل باشیم. احساس تنهایی کنیم. دچار افت تحصیلی شویم. در پیدا کردن کار دچار مشکل
عوامل موثر بر یکپارچه سازی یا Integration

مهاجرت: عوامل موثر بر یکپارچه سازی (Integration)

عوامل متعدد شخصیتی، انگیزشی، و فرهنگی بر تجربه یکپارچه سازی تاثیر می گذارند: عوامل فردی: سن پایین تر و تحصیلات بالاتر در زمان مهاجرت با یکپارچه سازی بهتر ارتباط دارند. عامل انگیزشی: کسانی که داوطلبانه مهاجرت می کنند نسبت به
یکپارچه سازی

مهاجرت: یکپارچه سازی

یکپارچه سازی یا integration یک روش فرهنگ پذیری است که در آن فرد مهاجر در عین حفظ ارتباط با فرهنگ اولیه خود (فرهنگ ایرانی) سعی دارد تعامل پیوسته با فرهنگ میزبان (فرهنگ کشور کانادا) را حفظ کند. مثالی از یکپارچه
جداسازی( Separation)

مهاجرت: روی دیگر فرهنگ پذیری؛ جداسازی (Separation)

مهاجرت همراه با تغییرات بسیاری است که می تواند آن را به تجربه ای استرس زا تبدیل کند. اگر به کشوری مهاجرت می کنیم که فاصله فرهنگی زیادی با جامعه پیشین ما دارد، با ارزش ها، باورها، عادت ها، و