رفتن به محتوا

Tag: مسئولیت پذیری

تصمیم گیری مسئولانه

یادگیری هیجانی-اجتماعی: مهارت تصمیم گیری مسئولانه

“شما میتوانید به جای خواندن متن زیر، به پادکست آن با صدای خانم شیوا زارع زاده در انتهای صفحه، گوش دهید.” همانطور که در دو قسمت قبلی سری پادکست های یادگیری اجتماعی-هیجانی (مهارت خوداگاهی و خودمدیریتی) توضیح دادم، یادگیری برای
ستون هفتم حرمت نفس عشق

ستون هفتم حرمت نفس: عشق

در درون همه ما یک قهرمان خفته است. نیاز ما به حرمت نفس و شروع تغییرات درونی با وجود تمام سختی های مسیر، از بیدار شدن قهرمان درونی مان سرچشمه میگیرد که قدرت خود را از عشق به تغییر و
ستون سوم حرمت نفس مسئولیت پذیری

ستون سوم حرمت نفس: مسئولیت پذیری

مسئولیت پذیری لازمه و همچنین نتیجه ی داشتن حرمت نفس است. مسئولیت پذیری در جنبه های مختلف زندگی ما تاثیر گذار است و مانند این است که کنترل کامل زندگی خود را در دست داشته باشیم. من برای رسیدن به