رفتن به محتوا

Tag: مسائل نوجوانان

مسائل دوره نوجوانی

مسائل دوره نوجوانی

نوجوانی، مرحله ای گذرا میان کودکی و جوانی است و از مراحل بسیار مهم تحوّل شخصیت به شمار می رود. نوجوانی به دو دوره ی آغازین (۱۰ تا ۱۳ سالگی) و میانه (۱۴ تا ۱۷ سالگی) تقسیم می شود. این