رفتن به محتوا

Tag: مشکلات نوشتن

مشکلات نوشتن

مشکلات نوشتن

نوشتن یکی از اصلی ترین مهارت های اساسی است که پیش نیاز موفقیت های تحصیلی کودکان است. کودکانی که در نوشتن مشکل دارند در این مهارت با هم سن و سال های خود متفاوت اند . یعنی به طور چشم