رفتن به محتوا

Tag: پاندمی

کرختی (languishing) تجربه روزهای پاندمی

کرختی (languishing)؛ تجربه روزهای پاندمی

اگر این روزها انگیزه کافی برای کار کردن ندارید، تمرکز کردن برای شما سخت است و اشتیاق فراوانی برای کارهای جدید ندارید، اصلا تنها نیستید. افراد زیادی در این مقطع از پاندمی حالت مشابهی را که به آن کرختی (Languishing)