رفتن به محتوا

Tag: کلیشه های جنسیتی و سوگ

سوگ: سوگ یک فرایند اجتماعی؟

سوگ: یک فرایند اجتماعی؟

“شما میتوانید به جای خواندن متن زیر، به پادکست آن با صدای خانم مینا دیده ور در انتهای صفحه، گوش دهید.” وقتی راجع به سوگ حرف می زنیم نقش جامعه و رسانه در شکل گیری هنجارهای مربوط به سوگ جدا