رفتن به محتوا

Tag: integration

تکثر فرهنگی (Multiculturalism)

مهاجرت: تکثر فرهنگی (Multiculturalism)

در پست های قبل انواع سبک های فرهنگ پذیری مطرح شدند. اما تنها رویکرد فرد مهاجر در مورد فرهنگ پیشین خود (ایران) و جامعه میزبان (کانادا) تعیین کننده سبک فرهنگ پذیری وی نیست. عامل مهم دیگر، رفتار جامعه میزبان، قوانین،
عوامل موثر بر یکپارچه سازی یا Integration

مهاجرت: عوامل موثر بر یکپارچه سازی (Integration)

عوامل متعدد شخصیتی، انگیزشی، و فرهنگی بر تجربه یکپارچه سازی تاثیر می گذارند: عوامل فردی: سن پایین تر و تحصیلات بالاتر در زمان مهاجرت با یکپارچه سازی بهتر ارتباط دارند. عامل انگیزشی: کسانی که داوطلبانه مهاجرت می کنند نسبت به
یکپارچه سازی

مهاجرت: یکپارچه سازی

یکپارچه سازی یا integration یک روش فرهنگ پذیری است که در آن فرد مهاجر در عین حفظ ارتباط با فرهنگ اولیه خود (فرهنگ ایرانی) سعی دارد تعامل پیوسته با فرهنگ میزبان (فرهنگ کشور کانادا) را حفظ کند. مثالی از یکپارچه