رفتن به محتوا

Tag: SAFE

SAFE

اصول خود مراقبتی روزانه (SAFE)

SAFE علامت اختصاری “خود مراقبتی روزانه” هست. این خود مراقبتی ها روتینی از فعالیت هایی است که می تواند به سلامت روان ما در شرایط دشوار و پر استرس کمک کند. اما  SAFE چیست؟ S مخفف Social اشاره به اهمیت