رفتن به محتوا

Tag: Social awareness

مهارت پنجم یادگیری هیجانی-اجتماعی مهارت آگاهی اجتماعی

یادگیری هیجانی-اجتماعی: مهارت آگاهی اجتماعی

“شما میتوانید به جای خواندن متن زیر، به پادکست آن با صدای خانم شیوا زارع زاده در انتهای صفحه، گوش دهید.” همانطور که در قسمتهای قبلی سری پادکست های یادگیری_اجتماعی هیجانی توضیح دادم یادگیری برای کودکان یک فرایند اجتماعی و