تیم مهر

متخصصین مهر

اسرا میلانی

اسرا میلانی

موسس و مدیر
مینا دیده ور

مینا دیده ور

مدیر تولید محتوا
دکتر مهسا غفاری

مهسا غفاری

متخصص تولید محتوا
یاسمن آشخانه

یاسمن آشخانه

متخصص تولید محتوا
نوشین غریب دوست

نوشین غریب دوست

متخصص تولید محتوا
شیوا زارع زاده

شیوا زارع زاده

متخصص تولید محتوا
سارا صلواتی

سارا صلواتی

متخصص تولید محتوا
آذین کمام

آذین کمام

مشاور رسانه های اجتماعی
فاطمه روستایی

فاطمه روستایی

طراح ویدیوهای آموزشی
آزاده رسولی یزدی

آزاده رسولی یزدی

طراح گرافیک

اگر ارزش های شما با ارزش های مهر همراستاست، خوشحال می شویم به تیم ما ملحق شوید: